CASP Logo

CASP UK hjelper folk å finne og tolke den beste tilgjengelige dokumentasjonen fra helseforskning.

Det er del av et internasjonalt netverk som deler et engasjement til ansvar for egen læring og å fremme bedre forståelse av vitenskap.

På denne websiden kan du finne ut om CASP sin fremgangsmåte, laste ned CASP-sjekklistene, og finne ut hvilke workshops vi tilbyr for å hjelpe å forbedre dine vurderingsevner.

Du kan til og med bestille en som er skreddersydd for dine behov.

HTA logo

Storbritannias National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment)-program vurderer effektiviteten og kostnadseffektiviteten på nye helseteknologier.

På deres nettside kan du bla gjennom HTA-forskningsprosjekter, finne ut om finansiering, og involvere deg i HTA-programmet.

HTA-programmet produserer uavhengig forskning om effektiviteten av forskjellige behandlinger og tester innen helsevesenet for de som bruker, leder og tilbyr pleie i  NHS.

De identifiserer de viktigste spørsmålene som NHS trenger svar på ved å konsultere bredt med disse gruppene, bestiller den forskningen de synes er mest viktig via  forskjellige finansieringsmåter.

Hva mener de med “Helseteknologi”?

Betegnelsen “helseteknologi” dekker en rekke metoder som brukes for å fremme helse, hindre og behandle sykdom og forbedre rehabilitering og langtidspleie, inkludert:

 • Legemidler: som antidepresiva, prevensjon, antibiotika
 • Apparater: som pacemakere, dialysemaskiner, høreapparat
 • Prosedyrer: som kirurgiske fremgangsmåter, akkupunktur, veiledning
 • Steder for pleie: som legekontor, sykehus, pleiehjem
 • Screening: for kreft, seksuelle overførbare sykdommer, slag

HTA stiller viktige spørsmål om disse teknologiene, slik som:

 • når er veiledning bedre enn legemiddelbehandling for depresjon?
 • hva er den beste operasjonen for aortisk aneurisme?
 • bør vi screene for humant papillomavirus (PPV) når man gjør celleprøver?
 • burde aspirin brukes for primær forebygging av  hjerte- og karsykdom

Det svarer på disse spørsmålene ved å utforske fire hovedfaktorer:

 • om teknologien virker eller ikke
 • for hvem
 • til hvilken pris
 • hvordan den er sammenliknet med alternativene.

 

CCSVI

Denne gruppen har opprettet en nettside og diskusjonsforum innen feltene Kronisk Cerebro-spinal venøs insuffisiens (CCSVI) og multipple sklerose (MS).

Nettsiden er administrert av canadiske helseforskere og er finansiert av the Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den inneholder en 11-minutter lang visuell forelesning som forklarer mange av hovedpunktene i Testing Treatments.  Konseptene er forklart på en tilgjengelig og uimotståelig måte.

Nettsiden innheolder sammendrag av dokumentasjon om disse emnene.

De har også produsert en visuell forelesning av Andreas Laupacis om CCSVI og MS:

Du kan se den enten på nettsiden deres, eller på YouTube.

Brukere kan stille spørsmål via nettsiden og motta svar fra forskerne.

 

Logo

People in Research connects researchers who want to involve members of the public with members of the public who want to get involved.

There is:

 • a library of videos explaining what it’s like to get involved in research
 • a database of current opportunities to get involved
 • researchers can register to add their own projects to the database
 • you can sign up to get email alerts of new opportunities that match your interests.


The website also has an extensive library of videos of peoples’ experiences of public involvement in research.  This includes the perspectives of patients and researchers.  A selection of the videos are embedded below:

Introduction to the People in Research website

What is public involvement in research?

Helping to design a research project

Being part of the decision making process

Advice for researchers considering involving the public

Logo

The Center for Shared Decision Making er en amerikansk organisasjon som er dedikert til å oppmuntre leger og pasienter til å ta beslutninger sammen.

Noen beslutninger om helse er enkle, andre er ikke. Ofte er det mer enn ett valg, og hvert alternativ vil ha sine egne risker og fordeler. Det “rette” valget beror på hva som er viktig for deg. Vi kan hjelpe.


Senteret har hovedkontor på the Dartmouth-Hitchcock health care provider i nord-østre USA.  Delvis grunnet støtten fra the Foundation for Informed Medical Decision Making, koster ikke tjenesten noe.

Tjenester for pasienter

 • Et bibliotek for beslutningshjelp med nyttige DVD’er og brosjyrer på mer enn 30 emner
 • Beslutningsstøtterådgivning ved bruk av vår Helsebeslutningsguide til å hjelpe deg å jobbe gjennom beslutningen. Du kan også bruke denne guiden på egenhånd.

Beslutningshjelp for pasienter er lærerike verktøy som gir deg informasjon om dine valgmuligheter og oppmuntrer deg til å tenke på hva som er viktig for deg når du gjør dine helsevalg. Disse papir-, DVD- eller nettbaserte vertkøyene kan brukes før, etter eller underveis i ditt medisinske møte.

Logo

The Informed Medical Decisions Foundation (tidligere kjent som Foundation for Informed Medical Decision Making) har jobbet i over to tiår for å fremme kunnskapsbasert delt beslutningstagning gjennom forskning, policy, kliniske modeller og hjelpemidler for pasientvalg.

Nettsiden inneholder et stort utvalg verktøy og hjelpemidler for å ta beslutninger for å støtte opp under delt beslutningstagning over et bredt spekter av kliniske områder. Både pasienter og helsearbeidere vil finne denne nettsiden nyttig.
Stiftelsen er en Boston-basert organisasjon med et nettverk av medisinske redaktører og kliniske rådgivere.  Oppgaven er å informere og forsterke pasientens stemme i beslutninger om helse.

Dette betyr at alle pasienter burde:

 • Bli støttet og oppmuntret til å delta i sine egne helsebeslutninger.
 • Bli fullstendig informert om sine behandlingstilbud ved hjelp av nøyaktig, uforutinntatt og forståelig informasjon.
 • Få sine personlige mål og bekymringer innfridd.
The Cochrane Library

Dette nettkurset har blitt laget for å hjelpe personer å forstå grunnprinsippene i kunnskapsbasert helestjeneste (både begrep og kompetanse). Kurset er gratis, men du må registrere deg.

Kurset ble laget av the United States Cochrane Center som en del av et prosjekt som ble satt i gang av Consumers United for Evidence-based Healthcare (CUE), og er designet for å hjelpe forbrukertalsmenn forstå grunnprinsippene i kunnskapsbasert helestjeneste (både begrep og kompetanse). Registrering er åpen og gratis. Deltakere oppfordres til å fullføre kurset på tre måneder.

Utviklerne anbefaler at deltakere bare fullfører 1-2 moduler om gangen. Deltakere må forplikte seg til å fylle ut evalueringsskjema når de er ferdige med hver modul.

CCNET logo

The Cochrane Consumer Network (CCNET) exists to support health care users, their parents and carers learn about evidence-based healthcare. It encourages consumers throughout the world to give their perspectives and help set priorities for health care.

The Network promotes the use of evidence-based healthcare to guide well-informed decisions about health care. CCNet offers communication support and training on using evidence to enable consumers to sift through the facts and benefit from The Cochrane Collaboration’s systematic reviews on evidence-based healthcare.

How do consumers participate?

The Cochrane Collaboration invites consumers to work collaboratively with healthcare providers and researchers in over 50 areas of disease-based health care to ensure that evidence on the effects of healthcare interventions is accessible to the public. Its core function is to provide consumer input into developing and utilising the best evidence in health care.

UKCRN Logo

The UKCRN hjelper med å forsyne infrastrukturen som muliggjør gjennomføringen av høykvalitets klinisk forskning i NHS, slik at pasienter kan nyte godt av ny og bedre behandling, og vi kan lære hvordan vi kan forbedre NHS helseomsorg i fremtiden.

På denne siden kan du lære mer om the Clinical Research Network, inkludert:

 

 • hvordan vi hjelper forskere å sette opp kliniske studier hurtig og effektivt;
 • hvordan vi støtter “livsvitenskap”-industrien å levere sine forskningsprogrammer;
 • hvordan vi tilbyr helsepersonell forskningstrening;
 • og hvordan vi jobber med pasienter for å sikre at deres behov står i sentrum for all forskning.
World Health Organization

Denne siden inneholder lenker til flere databaser som lister opp pågående forskning innen helsevesenet. Disse databasene er vedlikeholdt av respektive nationale og internasjonale organer. Du bør merke deg at enkelte studier dukker opp i mer enn en database.