Statistically funny er en blog av Hilda Bastian som inneholder hennes egne tegneserier som illustrerer viktige konsepter innen forskning og kunnskapsbasert helsevesen.

“De komiske mulighetene i klinisk epidemiologi er som kjent grenseløse.”

Du kan følge tegneserien på Twitter, eller sette deg på en e-postliste.
Fortsett å lese »

Jun 042012
A quack

Bad Science contains an archive of the Guardian newspaper column by Dr Ben Goldacre.

The website contains analysis of media and other reports concerning health care.  The focus is on identfying spin, distortions and misrepresentation of science by politicians, journalists, pharmaceutical industry, clinicians, researchers and others.
Fortsett å lese »