logo_kbp.no

 

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten bedres kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk kunne vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet.

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

HTA logo

Storbritannias National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment)-program vurderer effektiviteten og kostnadseffektiviteten på nye helseteknologier.

På deres nettside kan du bla gjennom HTA-forskningsprosjekter, finne ut om finansiering, og involvere deg i HTA-programmet.
Fortsett å lese »

Logo

People in Research connects researchers who want to involve members of the public with members of the public who want to get involved.

There is:

  • a library of videos explaining what it’s like to get involved in research
  • a database of current opportunities to get involved
  • researchers can register to add their own projects to the database
  • you can sign up to get email alerts of new opportunities that match your interests.

Fortsett å lese »

CCNET logo

The Cochrane Consumer Network (CCNET) exists to support health care users, their parents and carers learn about evidence-based healthcare. It encourages consumers throughout the world to give their perspectives and help set priorities for health care.

The Network promotes the use of evidence-based healthcare to guide well-informed decisions about health care. CCNet offers Fortsett å lese »

UKCRN Logo

The UKCRN hjelper med å forsyne infrastrukturen som muliggjør gjennomføringen av høykvalitets klinisk forskning i NHS, slik at pasienter kan nyte godt av ny og bedre behandling, og vi kan lære hvordan vi kan forbedre NHS helseomsorg i fremtiden.

På denne siden kan du lære mer om the Clinical Research Network, inkludert:

 
Fortsett å lese »

World Health Organization

Denne siden inneholder lenker til flere databaser som lister opp pågående forskning innen helsevesenet. Disse databasene er vedlikeholdt av respektive nationale og internasjonale organer. Du bør merke deg at enkelte studier dukker opp i mer enn en database.

 

 

Fortsett å lese »

Jun 042012
NCI Logo

The US National Cancer Institute provides information about clinical trials that is useful to everyone, not just people who are interested in cancer.