Jun 042012
NCI Logo

The US National Cancer Institute provides information about clinical trials that is useful to everyone, not just people who are interested in cancer.

 

DUETs

DUETs publiserer behandlingsusikkerheter fra pasienter, omsorgsytere, klinikere og fra forskningsanbefalinger på et bredt spekter av helseproblemer.

Hvor kommer usikkerhetene som blir publisert i UK DUETs fra?


UK DUETs trekker på tre hovedkilder for å identifisere usikkerheter om effekt av behandling:

 • pasienters, omsorgsyteres og klinikeres spørsmål om effekten av behandling
 • forskningsanbefalinger i rapporter av systematiske oversikter av eksisterende forskning og i kliniske retningslinjer, hvor kunnskapshull er avdekket
 • pågående forskning, både i form av systematiske oversikter som er underveis og nye “primærstudier”.

Hvorfor er det viktig å vite om behandlingsusikkerheter?

Pasienter og allmennheten har en rett til å forvente at de som betaler for forskning, forskere og helsepersonell er klar over usikkerheter om effekt av behandling. Å kjenne til usikkerhetene forteller oss hvor videre forskning trengs. Å ignorere behandlingsusikkerheter utsetter pasientene for risiko.

Ved å gjøre usikkerhetene kjent:

 • kan pasientene se hvor dokumentasjon om effekt av behandling mangler
 • kan forskere og de som betaler for forskningen ta hensyn til hvor deres innsats og ressurser er nødvendig.
The Cochrane Library

The Cochrane Library er en samling av seks databaser med informasjon om effektene av intervensjoner og diagnostiske tester i helsevesenet.

Databasene, hvis innhold er fritt tilgjengelig og i fulltekstformat til brukere i Norge, er:

 

 1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
 2. Cochrane Central Register of Controlled Trials
 3. Cochrane Methodology Register
 4. Database of Abstracts of Reviews of Effects
 5. Health Technology Assessment Database
 6. NHS Economic Evaluation Database

CDSR inkluderer alle Cochrane Reviews (og protokoller) som er utarbeidet av Cochrane Review Groups i The Cochrane Collaboration. Hvert Cochrane Review er en fagfellevurdert systematisk oversikt som har blitt utarbeidet og veiledet av en Cochrane Review Group (redaksjonell gruppe) i The Cochrane Collaboration i følge Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions eller Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews.

 

 

Jun 042012
PubMed Health logo

PubMed Health spesialiserer seg på oversikter og sammendrag av forskning på klinisk effektivitet, med oppsummeringer som er lette å lese for forbrukere, så vel som komplette tekniske rapporter. Forskning på klinisk effektivitet finner svar på spørsmålet “Hva virker?” i medisin og helsevesenet.

PubMed Health er en tjeneste som ytes av the National Center for Biotechnology Information (NCBI) ved the U.S. National Library of Medicine (NLM).

Jun 042012
NHS CHoices

Bak Overskriftene gir en objektiv og kunnskapsbasert analyse av helsehistorier som dukker opp i nyhetene.

Tjenesten er tiltenkt både for allmennheten og helsearbeidere, og forsøker å:

 

 

 • forklare fakta bak overskriftene og gi en bedre forståelse av vitenskapen som dukker opp i nyhetene,
 • skaffe en autoritativ ressurs for allmennpraktiserende leger som de kan stole på når de prater med pasienter, og
 • bli en tiltrodd ressurs for journalister og andre som er involvert i å pre helsenyheter.

Nettsiden inneholder også nyttige verktøy for pasienter og allmennheten:

 • Kliniske forsøk og medisinsk forskning: Kliniske forsøk forklart, inkludert hvordan man kan delta i en, og hvorfor medisinsk forskning er viktig
 • Video: spør legen:  Få mest mulig ut av legebesøket ved å finne ut hvilke spørsmål du bør spørre på forhånd
 • NHS Risikoatlas:  Sammenlikne dødsårsak og helserisiko basert på alder, kjønn og hvor du bor (England)
Jun 042012
James Lind

James Lind Library ble skapt for å hjelpe folk å forstå rettferdige behandlingsforsøk i helsevesenet. Prinsippet med rettferdige tester er forklart i essay tilgjengelig på arabisk (ربي), kinesisk (中文), engelsk, fransk (français), russisk (русский язык), portugisisk (Português) og spansk (español). Dessverre er dette ennå ikke oversatt til norsk. I tillegg er tre bøker skrevet for allmennheten, og tilgjengelig her for gratis nedlastning. En av disse bøkene – Testing Treatments – er tilgjengelig i to utgaver og syv språk på www.testingtreatments.org.

For å illustrere utviklingen av rettferdige behandlingsforsøk inneholder James Lind Library også bilder av nøkkelpassasjer fra manuskript, bøker, journalartikler og annet relevant materiale levert hovedsaklig av the Sibbald Library of the Royal College of Physicians of EdinburghJLL Bulletin inneholder originale artikler om historien til rettferdige tester.

Jun 042012
A quack

Bad Science contains an archive of the Guardian newspaper column by Dr Ben Goldacre.

The website contains analysis of media and other reports concerning health care.  The focus is on identfying spin, distortions and misrepresentation of science by politicians, journalists, pharmaceutical industry, clinicians, researchers and others.

Some of the key topics relating to Testing Treatments are linked below:

healthtalkonline logo

Hjemmesiden til healthtalkonline har et omfattende bibliotek av folks erfaringer med PSA-testen.

Denne inkluderer Iain Chalmers som snakker om sine grunner til å ikke ønske å ta en PSA-test.

infobeatiful_med

Information is Beautiful er en nettside av David McCandless, en Londonbasert forfatter, skribent og designer.  Nettsiden handler om å bruke design for å forstå informasjon bedre.

Utviklerne har gitt detaljerte kildehenvisninger til kildedataen de har basert sine visualiseringer på.

Det er to ressurser som kan hjelpe å visualisere temaer i relasjon til helse og velkontrollerte tester:

Hvis du finner liknende eksempler, eller kommer over evalueringer av dem, vær så snill å legge igjen en kommentar under.