logo_kbp.no

 

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten bedres kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk kunne vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet.

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

CASP Logo

CASP UK hjelper folk å finne og tolke den beste tilgjengelige dokumentasjonen fra helseforskning.

Det er del av et internasjonalt netverk som deler et engasjement til ansvar for egen læring og å fremme bedre forståelse av vitenskap.

Fortsett å lese »

HTA logo

Storbritannias National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment)-program vurderer effektiviteten og kostnadseffektiviteten på nye helseteknologier.

På deres nettside kan du bla gjennom HTA-forskningsprosjekter, finne ut om finansiering, og involvere deg i HTA-programmet.
Fortsett å lese »

Logo

People in Research connects researchers who want to involve members of the public with members of the public who want to get involved.

There is:

  • a library of videos explaining what it’s like to get involved in research
  • a database of current opportunities to get involved
  • researchers can register to add their own projects to the database
  • you can sign up to get email alerts of new opportunities that match your interests.

Fortsett å lese »

CCNET logo

The Cochrane Consumer Network (CCNET) exists to support health care users, their parents and carers learn about evidence-based healthcare. It encourages consumers throughout the world to give their perspectives and help set priorities for health care.

The Network promotes the use of evidence-based healthcare to guide well-informed decisions about health care. CCNet offers Fortsett å lese »

UKCRN Logo

The UKCRN hjelper med å forsyne infrastrukturen som muliggjør gjennomføringen av høykvalitets klinisk forskning i NHS, slik at pasienter kan nyte godt av ny og bedre behandling, og vi kan lære hvordan vi kan forbedre NHS helseomsorg i fremtiden.

På denne siden kan du lære mer om the Clinical Research Network, inkludert:

 
Fortsett å lese »

Jun 042012
NCI Logo

The US National Cancer Institute provides information about clinical trials that is useful to everyone, not just people who are interested in cancer.

DUETs

DUETs publiserer behandlingsusikkerheter fra pasienter, omsorgsytere, klinikere og fra forskningsanbefalinger på et bredt spekter av helseproblemer.

Hvor kommer usikkerhetene som blir publisert i UK DUETs fra?

Fortsett å lese »

The Cochrane Library

The Cochrane Library er en samling av seks databaser med informasjon om effektene av intervensjoner og diagnostiske tester i helsevesenet.

Databasene, hvis innhold er fritt tilgjengelig og i fulltekstformat til brukere i Norge, er:

 

Fortsett å lese »

Jun 042012
PubMed Health logo

PubMed Health spesialiserer seg på oversikter og sammendrag av forskning på klinisk effektivitet, med oppsummeringer som er lette å lese for forbrukere, så vel som komplette tekniske rapporter. Forskning på klinisk effektivitet finner svar på spørsmålet “Hva virker?” i medisin og helsevesenet.
Fortsett å lese »