HTA logo

Storbritannias National Institute for Health Research HTA (Health Technology Assessment)-program vurderer effektiviteten og kostnadseffektiviteten på nye helseteknologier.

På deres nettside kan du bla gjennom HTA-forskningsprosjekter, finne ut om finansiering, og involvere deg i HTA-programmet.

HTA-programmet produserer uavhengig forskning om effektiviteten av forskjellige behandlinger og tester innen helsevesenet for de som bruker, leder og tilbyr pleie i  NHS.

De identifiserer de viktigste spørsmålene som NHS trenger svar på ved å konsultere bredt med disse gruppene, bestiller den forskningen de synes er mest viktig via  forskjellige finansieringsmåter.

Hva mener de med “Helseteknologi”?

Betegnelsen “helseteknologi” dekker en rekke metoder som brukes for å fremme helse, hindre og behandle sykdom og forbedre rehabilitering og langtidspleie, inkludert:

 • Legemidler: som antidepresiva, prevensjon, antibiotika
 • Apparater: som pacemakere, dialysemaskiner, høreapparat
 • Prosedyrer: som kirurgiske fremgangsmåter, akkupunktur, veiledning
 • Steder for pleie: som legekontor, sykehus, pleiehjem
 • Screening: for kreft, seksuelle overførbare sykdommer, slag

HTA stiller viktige spørsmål om disse teknologiene, slik som:

 • når er veiledning bedre enn legemiddelbehandling for depresjon?
 • hva er den beste operasjonen for aortisk aneurisme?
 • bør vi screene for humant papillomavirus (PPV) når man gjør celleprøver?
 • burde aspirin brukes for primær forebygging av  hjerte- og karsykdom

Det svarer på disse spørsmålene ved å utforske fire hovedfaktorer:

 • om teknologien virker eller ikke
 • for hvem
 • til hvilken pris
 • hvordan den er sammenliknet med alternativene.