The Cochrane Library

Dette nettkurset har blitt laget for å hjelpe personer å forstå grunnprinsippene i kunnskapsbasert helestjeneste (både begrep og kompetanse). Kurset er gratis, men du må registrere deg.

Kurset ble laget av the United States Cochrane Center som en del av et prosjekt som ble satt i gang av Consumers United for Evidence-based Healthcare (CUE), og er designet for å hjelpe forbrukertalsmenn forstå grunnprinsippene i kunnskapsbasert helestjeneste (både begrep og kompetanse). Registrering er åpen og gratis. Deltakere oppfordres til å fullføre kurset på tre måneder.

Utviklerne anbefaler at deltakere bare fullfører 1-2 moduler om gangen. Deltakere må forplikte seg til å fylle ut evalueringsskjema når de er ferdige med hver modul.