Logo

The Informed Medical Decisions Foundation (tidligere kjent som Foundation for Informed Medical Decision Making) har jobbet i over to tiår for å fremme kunnskapsbasert delt beslutningstagning gjennom forskning, policy, kliniske modeller og hjelpemidler for pasientvalg.

Nettsiden inneholder et stort utvalg verktøy og hjelpemidler for å ta beslutninger for å støtte opp under delt beslutningstagning over et bredt spekter av kliniske områder. Både pasienter og helsearbeidere vil finne denne nettsiden nyttig.
Stiftelsen er en Boston-basert organisasjon med et nettverk av medisinske redaktører og kliniske rådgivere.  Oppgaven er å informere og forsterke pasientens stemme i beslutninger om helse.

Dette betyr at alle pasienter burde:

  • Bli støttet og oppmuntret til å delta i sine egne helsebeslutninger.
  • Bli fullstendig informert om sine behandlingstilbud ved hjelp av nøyaktig, uforutinntatt og forståelig informasjon.
  • Få sine personlige mål og bekymringer innfridd.