Denne gruppen har opprettet en nettside og diskusjonsforum innen feltene Kronisk Cerebro-spinal venøs insuffisiens (CCSVI) og multipple sklerose (MS).

Nettsiden er administrert av canadiske helseforskere og er finansiert av the Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den inneholder en 11-minutter lang visuell forelesning som forklarer mange av hovedpunktene i Testing Treatments.  Konseptene er forklart på en tilgjengelig og uimotståelig måte.

Nettsiden innheolder sammendrag av dokumentasjon om disse emnene.

De har også produsert en visuell forelesning av Andreas Laupacis om CCSVI og MS:

Du kan se den enten på nettsiden deres, eller på YouTube.

Brukere kan stille spørsmål via nettsiden og motta svar fra forskerne.