Denne gruppen har opprettet en nettside og diskusjonsforum innen feltene Kronisk Cerebro-spinal venøs insuffisiens (CCSVI) og multipple sklerose (MS).

Nettsiden er administrert av canadiske helseforskere og er finansiert av the Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den inneholder en 11-minutter lang visuell forelesning som forklarer mange av hovedpunktene i Testing Treatments.  Konseptene er forklart på en tilgjengelig og uimotståelig måte.
Fortsett å lese »

Jun 042012
A quack

Bad Science contains an archive of the Guardian newspaper column by Dr Ben Goldacre.

The website contains analysis of media and other reports concerning health care.  The focus is on identfying spin, distortions and misrepresentation of science by politicians, journalists, pharmaceutical industry, clinicians, researchers and others.
Fortsett å lese »