Rettferdige sammenligninger av behandlinger

Hovedpunkter

  • Rettferdige tester er nødvendig. Hvis ikke vil vi noen ganger konkludere med at medisinske behandlinger er nyttige når de ikke er det, og omvendt.
  • Sammenlikninger er en grunnleggende forutsetning for alle rettferdige tester.
  • Når man sammenlikner behandlingsmetoder (eller en behandlingsmetode med ingen behandling), er prinsippet om å sammenlikne likt med likt helt avgjørende
  • Det er viktig å forsøke å begrense forutinntatthet når behandlingsutfall skal vurderes

Introduksjon

Prinsippene som ligger til grunn for rettferdige tester er kanskje ikke særlig godt kjent for mange lesere, men de er ikke vanskelige. Vår dagligdagse og intuitive oppfatning av verden er faktisk avhengig av dem. Det blir likevel ikke undervist mye om dem i skolen, og ofte blir de pakket inn i et unødvendig vanskelig språk. Som en konsekvens forsøker mange å unngå emnet og tror det ligger over deres fatteevne. Vi håper at dette og de to neste kapitlene vil overbevise deg om at du faktisk allerede kjenner de viktigste prinsippene, slik at du umiddelbart forstår hvorfor de er så viktige.