The Cochrane Library

The Cochrane Library er en samling av seks databaser med informasjon om effektene av intervensjoner og diagnostiske tester i helsevesenet.

Databasene, hvis innhold er fritt tilgjengelig og i fulltekstformat til brukere i Norge, er:

 

  1. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
  2. Cochrane Central Register of Controlled Trials
  3. Cochrane Methodology Register
  4. Database of Abstracts of Reviews of Effects
  5. Health Technology Assessment Database
  6. NHS Economic Evaluation Database

CDSR inkluderer alle Cochrane Reviews (og protokoller) som er utarbeidet av Cochrane Review Groups i The Cochrane Collaboration. Hvert Cochrane Review er en fagfellevurdert systematisk oversikt som har blitt utarbeidet og veiledet av en Cochrane Review Group (redaksjonell gruppe) i The Cochrane Collaboration i følge Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions eller Cochrane Handbook for Diagnostic Test Accuracy Reviews.