Viktigheten av systematiske oversikter

”Systematiske oversikter og meta-analyser er blitt stadig viktigere innen helsesektoren. Klinikere leser dem for å holde seg oppdatert innen sitt fagfelt, og de blir ofte brukt som utgangspunkt for praktiske behandlingsveiledninger og -retningslinjer (guidelines). Institusjoner som finansierer forskning krever av og til at det utarbeides systematisk oversikter for å forsikre seg om at ytterligere forskning er nødvendig, og noen medisinske tidsskrift beveger seg i samme retning. Som med all forskning vil verdien av en systematisk oversikt avhenge av hva som ble gjort, hvilke funn som ble gjort og hvor tydelig rapporteringen er. I likhet med andre publikasjoner varierer kvaliteten på rapporteringen i systematiske oversikter, noe som begrenser lesernes mulighet til å vurdere deres styrker og svakheter.”

Moher D, Liberati A, Tetzlaff, Altman DG. The PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement, PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed.1000097, 21st July 2009.