Jun 042012
PubMed Health logo

PubMed Health spesialiserer seg på oversikter og sammendrag av forskning på klinisk effektivitet, med oppsummeringer som er lette å lese for forbrukere, så vel som komplette tekniske rapporter. Forskning på klinisk effektivitet finner svar på spørsmålet “Hva virker?” i medisin og helsevesenet.

PubMed Health er en tjeneste som ytes av the National Center for Biotechnology Information (NCBI) ved the U.S. National Library of Medicine (NLM).