Systematisk oversikt over all relevant og pålitelig dokumentasjon

Det er lett å fastslå at resultatet av en bestemt studie bør vurderes i lys av annen relevant og pålitelig dokumentasjon, men i praksis byr dette på mange utfordringer. Oversikter er viktige fordi man skal kunne stole på dem. Det betyr at de må utarbeides på en systematisk måte, hvis ikke kan de bli villedende.

Systematiske oversikter kan komme til ulike konklusjoner selv om de tar for seg problemstillinger som tilsynelatende er like. Noen ganger kan dette forklares av hårfine forskjeller mellom problemstillingene eller av at forskerne brukte ulike metoder. Andre ganger har forskerne fordreid fremstillingen av konklusjonene. Det er derfor viktig å finne systematiske oversikter som omhandler akkurat de spørsmålene som vi er interessert i, og som synes å være godt gjennomført med tanke på å redusere betydningen av systematiske og tilfeldige feilkilder feil. Systematiske oversikter må også presentere ærlige konklusjoner som overensstemmer med dokumentasjonen som foreligger.

I denne seksjonen