Velkommen til TTekstra

TTekstra er åpne undervisningsressurser, som spill, podcasts og videoer, som hjelper folk å forstå mer om rettferdige sammenlikninger av behandlinger.

De nyeste ressursen dukker opp øverst i listen under. Du kan også klikke på emnene i emneskyen til høyre for å finne relevante ressurser. En siste mulighet er å bruke søkefunksjonen øverst til høyre, men merk deg at denne funksjonen også søker på resten av nettstedet også.

Hvis du vet om noen slike ressurser som du synes bør være på siden, la oss vite om dem så vi kan ta en titt på dem. Scroll ned for å se gjennom våre siste funn.

logo_kbp.no

 

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten bedres kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk kunne vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet.

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Risky business

Denne tegneserien av Roxanne Palmer på the International Business Times sin nettside illustrerer på en god måte hvordan relative mål av kraft kan brukes til å uriktig fremstille hvor stor fordel en behandling faktisk gir.
Fortsett å lese »

Denne videoen er et klipp fra en BBC-dokumentar hvor Iain Chalmers og Dan Cruikshank gjenskaper James Linds berømte eksperiment med å teste behandlinger for skjørbuk.

Fortsett å lese »

YouTube Logo

I denne filmen snakker Gwen Olsen, en tidligere legemiddelsalgsrepresentant, om å manipulere leger for å selge mer legemidler (engelsk).

Fortsett å lese »

YouTube Logo

Denne filmen viser et eksempel på hvordan man kan bruke en vitenskapelig metode for å teste kvakksalveri! Dette er Emily Rosa, den yngste personen som har blitt publisert i det prestisjefyllte JAMA — Journal of the American Medical Association. Fortsett å lese »

YouTube Logo

“FDA (den amerikanske versjonen av Mat- og Helsetilsynet) godkjenner et nytt legemiddel – det første legemiddelet med hensikt å behandle symptomene på overdreven gladhet.”

Dette humoristiske filmklippet av the Onion illustrerer noen av taktikkene som brukes for å pådrive unødvendige behandlinger eller for å “selge” sykdom. Filmklippet bruker en oppdiktet behandling kalt “Despondex” for dette formålet, Fortsett å lese »

YouTube Logo

“A New Epidemic” er en humoristisk videoparodi om taktikkene som brukes for å “selge” sykdom av enkelte organisasjoner.  Den bruker en fiktiv sykdom, Motivational Deficiency Disorder, for å få fram poenget sitt.
Fortsett å lese »

Thinkwell logo

I denne opplæringsvideoen utforsker Amanda Burls måtene forskning om effektiviteten av genetisk testing kan uriktig fremstilles i markedsføring
Fortsett å lese »

Statistically funny er en blog av Hilda Bastian som inneholder hennes egne tegneserier som illustrerer viktige konsepter innen forskning og kunnskapsbasert helsevesen.

“De komiske mulighetene i klinisk epidemiologi er som kjent grenseløse.”

Du kan følge tegneserien på Twitter, eller sette deg på en e-postliste.
Fortsett å lese »

CASP Logo

CASP UK hjelper folk å finne og tolke den beste tilgjengelige dokumentasjonen fra helseforskning.

Det er del av et internasjonalt netverk som deler et engasjement til ansvar for egen læring og å fremme bedre forståelse av vitenskap.

Fortsett å lese »