Evaluering av all relevant og pålitelig dokumentasjon

Hovedpunkter

  • En enkeltstudie gir sjelden nok dokumentasjon til å kunne rettlede i et valg mellom ulike behandlingsmetoder
  • Vurdering av relative fortrinn ved ulike behandlingsmetoder bør baseres på systematiske oversikter over all relevant og pålitelig dokumentasjon
  • I likhet med individuelle studier må det tas forholdsregler for å redusere villedende påvirkning fra systematiske og tilfeldige feilkilder
  • Hvis man unnlater å ta hensyn til funnene i systematiske oversikter kan man bidra til pasientskader som kunne vært unngått og til bortkastet ressursbruk innen helsevesen og forskning

Introduksjon:  Er det noen ganger nok med én studie?

Det korte svaret er “nesten aldri”. Én enkelt rettferdig sammenlikning er svært sjelden nok til å avgjøre hvilken behandlingsmetode man bør velge, men det kan skje.

Denne seksjonen viser hvorfor dette er et problem, og hva som kan gjøres med det.