Velkommen til Testing Treatments interactive

Denne nettsiden handler om hvordan vi kan si at en behandling er bedre enn en annen. Med andre ord, den handler om hva som utgjør en rettferdig test av behandlingseffekt.

 1. Hvorfor trenger vi rettferdige tester?
 2. Hva er rettferdige tester?
 3. Hva kan vi gjøre for å forbedre rettferdige studier?
Schoolgirl Emily Rosa explains how to test the effects of Therapeutic Touch Despondex is a satire by the Onion about disease-mongering. James Lind testing treatments in 1747

Advarsel

Denne nettsiden er IKKE om spesifikke behandlinger  eller helseproblemer, men hvordan ALLE behandlinger bør evalueres. For oppdatert informasjon om spesifikke problemer eller behandlinger, anbefaler vi:

 • Douglas_Badenoch

  Thanks for your comment Maria.

  Could you please post some links to the explanations you cite so that people can follow up on this?

  You are right in that there are other situations in which doctors have benefitted in a similar way by promoting particular treatments in their research. At TTi we will always hope to draw attention to them.

  There are other examples in “Research – good, bad and unnecessary” http://www.testingtreatments.org/tt-main-text/research-good-bad-and-unnecessary/

Oversettelser av nettsiden

Denne nettsiden har blitt profesjonelt oversatt til følgende språk:

Andre ting

Finn ut om boka som ligger til grunn for ”Testing Treatments interactive”.

Finn ut om finansiering, ledelse og daglig drift av “Testing Treatments interactive”.