Logo

The Center for Shared Decision Making er en amerikansk organisasjon som er dedikert til å oppmuntre leger og pasienter til å ta beslutninger sammen.

Noen beslutninger om helse er enkle, andre er ikke. Ofte er det mer enn ett valg, og hvert alternativ vil ha sine egne risker og fordeler. Det “rette” valget beror på hva som er viktig for deg. Vi kan hjelpe.

Fortsett å lese »

Logo

The Informed Medical Decisions Foundation (tidligere kjent som Foundation for Informed Medical Decision Making) har jobbet i over to tiår for å fremme kunnskapsbasert delt beslutningstagning gjennom forskning, policy, kliniske modeller og hjelpemidler for pasientvalg.

Nettsiden inneholder et stort utvalg verktøy og hjelpemidler for å ta beslutninger for å støtte opp under delt beslutningstagning over et bredt spekter av kliniske områder. Både pasienter og helsearbeidere vil finne denne nettsiden nyttig. Fortsett å lese »