DUETs

DUETs publiserer behandlingsusikkerheter fra pasienter, omsorgsytere, klinikere og fra forskningsanbefalinger på et bredt spekter av helseproblemer.

Hvor kommer usikkerhetene som blir publisert i UK DUETs fra?


UK DUETs trekker på tre hovedkilder for å identifisere usikkerheter om effekt av behandling:

  • pasienters, omsorgsyteres og klinikeres spørsmål om effekten av behandling
  • forskningsanbefalinger i rapporter av systematiske oversikter av eksisterende forskning og i kliniske retningslinjer, hvor kunnskapshull er avdekket
  • pågående forskning, både i form av systematiske oversikter som er underveis og nye “primærstudier”.

Hvorfor er det viktig å vite om behandlingsusikkerheter?

Pasienter og allmennheten har en rett til å forvente at de som betaler for forskning, forskere og helsepersonell er klar over usikkerheter om effekt av behandling. Å kjenne til usikkerhetene forteller oss hvor videre forskning trengs. Å ignorere behandlingsusikkerheter utsetter pasientene for risiko.

Ved å gjøre usikkerhetene kjent:

  • kan pasientene se hvor dokumentasjon om effekt av behandling mangler
  • kan forskere og de som betaler for forskningen ta hensyn til hvor deres innsats og ressurser er nødvendig.