Innblikk

På TTi er innblikk korte historier som illustrerer hovedpunkter i hovedteksten.

Vi har gruppert dem i fire kategorier:

  • Bakgrunn
  • Eksempler
  • Metoder
  • Handling

Du kan gå gjennom dem fra denne siden eller via linker på relevante steder i hovedteksten.  Du kan også gå gjennom dem ved å bruke “I denne delen” på høyre side av skjermen.

Skulle du ønske å foreslå tillegg til samlingen, eller kommentere på eksisterende innblikk, er det bare å bruke kommentarfeltet på bunnen av denne (eller hvilken som helst) side for å fortelle oss om dem. Vi biter ikke, og vil ikke fylle innboksen din med ubrukelig spam resten av livet heller!

Bakgrunn

Eksempler

Metoder

Handling