Hvem sier at medisinsk forskning er skadelig for helsen?

”De fleste diskusjoner om etikk i medisinsk forskning dreier seg om hvordan forskning burde kontrolleres. Men medisinsk forskning er på mange måter strengere regulert enn medisinsk praksis. Hvis man gjennomgår de utallige retningslinjene som finnes for medisinsk forskning, er det ikke rart om det skulle få deg til å tro at denne forskningen, i likhet med røyking, er nødt til å være helseskadelig.”

Hope T. Medical ethics: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2004, p99.