ECRAN logo_smallThe European China Research and Advice Network (ECRAN) er et samarbeidsprosjekt med støtte fra EU som skal rådgi beslutningstakere innen helsespørsmål.

De har laget denne lille animerte filmsnutten som forklarer  god forskning på en enkel og forståelig måte. Filmen er oversatt til norsk av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 

Clinical Research Norway from kunnskapssenteret.no on Vimeo.

logo_kbp.no

 

Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen.

Formålet med kunnskapsbasert praksis er å styrke beslutningsgrunnlaget til ansatte i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra egen praksis og dialog med pasienten bedres kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Prosedyrer som ikke er basert på oppdatert kunnskap kan i verste fall føre til feilbehandling av pasienter. Derfor er det viktig at helsepersonell lærer seg metoder for hvordan de skal søke seg fram til ny kunnskap og kritisk kunne vurdere informasjon. Ved siden av å drive forskning er derfor utdanning en viktig del av vår virksomhet.

Er du kliniker, lærer eller student i medisin og helsefag? Denne nettressursen i kunnskapsbasert praksis (KBP) lærer deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Risky business

Denne tegneserien av Roxanne Palmer på the International Business Times sin nettside illustrerer på en god måte hvordan relative mål av kraft kan brukes til å uriktig fremstille hvor stor fordel en behandling faktisk gir.

Hele tegneserien er lagt inn under.  Vennligst besøk nettsiden for å se tegneserien i kontekst, sammen med kommentarer.

Du kan også abbonere på en RSS feed av Roxannes arbeid.
Cartoon depicting misrepresentation of effectiveness

jameslind_plaque

Denne videoen er et klipp fra en BBC-dokumentar hvor Iain Chalmers og Dan Cruikshank gjenskaper James Linds berømte eksperiment med å teste behandlinger for skjørbuk.

Videoen er tilgjengelig på James Lind Library sin hjemmeside.

Denne siden inneholder også annet materiale som feirer James Lind, inkludert et frimerke og en minneplakett som er reist av by the Citrus Growers of California and Arizona.

YouTube Logo

I denne filmen snakker Gwen Olsen, en tidligere legemiddelsalgsrepresentant, om å manipulere leger for å selge mer legemidler (engelsk).


YouTube Logo

Denne filmen viser et eksempel på hvordan man kan bruke en vitenskapelig metode for å teste kvakksalveri! Dette er Emily Rosa, den yngste personen som har blitt publisert i det prestisjefyllte JAMA — Journal of the American Medical Association.

YouTube Logo

“FDA (den amerikanske versjonen av Mat- og Helsetilsynet) godkjenner et nytt legemiddel – det første legemiddelet med hensikt å behandle symptomene på overdreven gladhet.”

Dette humoristiske filmklippet av the Onion illustrerer noen av taktikkene som brukes for å pådrive unødvendige behandlinger eller for å “selge” sykdom. Filmklippet bruker en oppdiktet behandling kalt “Despondex” for dette formålet,

Merk at filmklippet har:

  • en kort reklamesnutt på begynnelsen
  • litt “voksent” språk nær slutten
  • scener av uberettiget munterhet gjennom hele klippet.
  • engelsk språk

 

YouTube Logo

“A New Epidemic” er en humoristisk videoparodi om taktikkene som brukes for å “selge” sykdom av enkelte organisasjoner.  Den bruker en fiktiv sykdom, Motivational Deficiency Disorder, for å få fram poenget sitt.

Den ble skapt for å understøtte boka “Selling Sickness” av Ray Moynihan.

Merk at embedding er slått av, så du er nødt til å besøke YouTube for å se videoen.

 

Thinkwell logo

I denne opplæringsvideoen utforsker Amanda Burls måtene forskning om effektiviteten av genetisk testing kan uriktig fremstilles i markedsføring

Markedsføring direkte rettet mot pasienten av 23andMe gir ikke et korrekt inntrykk av nytten av genetisk testing og betydningen av positive prøveresultat. Amanda Burls fra ThinkWell bruker her et klipp fra en reklamefilm fra 23andMe for å gå gjennom de faktiske tallene for å vise at testen ikke diagnostiserer cøliaki slik som man kanskje skulle tro etter å ha sett på reklamefilmen.

Vennligst la oss få vite hva du liker om filmklippet og hva som kan gjøre den bedre. Filmklippet har blitt laget uten økonomisk støtte, og forfatteren, Dr Amanda Burls, opplyser om at hun ikke har noen finansielle interesser,  eller interessekonflikter.

Hvis du ønsker å vite mer om å forstå helseforskning og vitenskapelig dokumentasjon kan du besøke Critical Appraisal Skills Programme for mer undervisningsmateriale.

statisticallyfunny_featuredimage

Statistically funny er en blog av Hilda Bastian som inneholder hennes egne tegneserier som illustrerer viktige konsepter innen forskning og kunnskapsbasert helsevesen.

“De komiske mulighetene i klinisk epidemiologi er som kjent grenseløse.”

Du kan følge tegneserien på Twitter, eller sette deg på en e-postliste.

Et utvalg er å finne under (dessverre bare på engelsk ennå):

Citation definitely needed

Cartoon illustrating the need for evidence of effectiveness

Promising = over-hyped + under-tested

Cartoon illustrating the issue of over-hyped new treatments

Established, experienced…and wrong

Cartoon illustrating the problems with experiential knowledge

Effectiveness delusions – don’t become a statistic!

Cartoon illustrating the dangers of dredging data for signs of effectiveness

Screening for a disease – hoping for a miracle

Cartoon illustrating the perils of too much screening


;