Risky business

Denne tegneserien av Roxanne Palmer på the International Business Times sin nettside illustrerer på en god måte hvordan relative mål av kraft kan brukes til å uriktig fremstille hvor stor fordel en behandling faktisk gir.

Hele tegneserien er lagt inn under.  Vennligst besøk nettsiden for å se tegneserien i kontekst, sammen med kommentarer.

Du kan også abbonere på en RSS feed av Roxannes arbeid.
Cartoon depicting misrepresentation of effectiveness