Denne videoen er et klipp fra en BBC-dokumentar hvor Iain Chalmers og Dan Cruikshank gjenskaper James Linds berømte eksperiment med å teste behandlinger for skjørbuk.

Videoen er tilgjengelig på James Lind Library sin hjemmeside.

Denne siden inneholder også annet materiale som feirer James Lind, inkludert et frimerke og en minneplakett som er reist av by the Citrus Growers of California and Arizona.