Statistically funny er en blog av Hilda Bastian som inneholder hennes egne tegneserier som illustrerer viktige konsepter innen forskning og kunnskapsbasert helsevesen.

“De komiske mulighetene i klinisk epidemiologi er som kjent grenseløse.”

Du kan følge tegneserien på Twitter, eller sette deg på en e-postliste.

Et utvalg er å finne under (dessverre bare på engelsk ennå):

Citation definitely needed

Cartoon illustrating the need for evidence of effectiveness

Promising = over-hyped + under-tested

Cartoon illustrating the issue of over-hyped new treatments

Established, experienced…and wrong

Cartoon illustrating the problems with experiential knowledge

Effectiveness delusions – don’t become a statistic!

Cartoon illustrating the dangers of dredging data for signs of effectiveness

Screening for a disease – hoping for a miracle

Cartoon illustrating the perils of too much screening


;