Hvem står bak denne nettsiden?

Denne nettsiden er finansiert av the National Institute for Health Research (NIHR) via the James Lind Initiative.

Utviklingsteamet

Utviklingen av den norske siden er gjort av Kjetil Olsen, med hjelp av en rådgivende gruppe.

Kjetil OlsenKjetil Olsen er Rådgiver ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i Oslo. Han har to Bachelorgrader, en innen serviceadministrasjon og en som allmennlærer (med spesialisering på språk). Hans intensjoner var aldri å jobbe innen helse, men livet tar ofte noen uventede vendinger, og plutselig sitter man med tilbudet om å ha redaktøransvar for oversettelse av både bok og nettside. Det var nok Lærer-Kjetil som mest ønsket dette oppdraget, noe resten av Kjetil er godt fornøyd med i ettertid. Hans noe merkelige fagkombinasjon gjør at han kanskje ser ting innen helseforskning fra en litt annen vinkel enn de rundt seg, noe som til tider kan være en fordel.

 

Rådgivende gruppe i Norge

Gro Jamtved leder avdeling for kunnskapsoppsummering i Kunnskapssenteret. HunGro Jamtvedt har mange års erfaring innen oppsummering av forskning og aktiviteter for å støtte kunnskapsbasert praksis og politikkutforming. Hun er professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis , Høgskolen i Bergen og har skrevet lærebøker om kunnskapsbasert praksis.

 

Atle Fretheim leder Seksjon for global helse ved Kunnskapssenteret. Han har ogsåOLYMPUS DIGITAL CAMERA en deltidsstilling som førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Fretheim har arbeidet som lege ved Oslo kommunale legevakt og for Leger Uten Grensen i Kosovo og i Sibir. Han har diplom i tropemedisin fra Liverpool School og Tropical Medicine & Hygiene og medisinsk doktorgrad fra Universitet i Oslo.

 

 

Astrid Austvoll-Dahlgren er ansatt som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter Astrid Austvoll-Dahlgrenfor helsetjenesten, har samfunnsvitenskaplig bakgrunn og har jobbet innen helsetjenesteforskning siden 2002. Hun er særlig opptatt av samfunnsmedisin, pasientmedvirkning og forskningsformidling. I 2010 utviklet hun nettportalen sunnskepsis.no. Formålet med denne portalen er å gi pasienter og friske råd om kvalitetskriterier for helseinformasjon og bedre tilgang på balansert forskningsbasert helseinformasjon.

 

Lillebeth Larun er forsker og fysioterapeut og opptatt av å bruke forskning i klinisk Lillebeth Larun praksis og i helsebeslutninger. Hun skriver systematiske oversikter, underviser i kunnskapsbasert praksis og er en av redaktørene for www.kunnskapsbasertpraksis.no. Hun jobbet som fysioterapeut og leder i Oppegård kommune fra 1992 til 2002 før  hun ble ansatt på Nasjonalt kunnskapssentert for helsetjenesten.  I perioden 2008 -2011 var hun også ansatt ved  Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen, Uni Helse mens hun tok doktorgrad om CFS/ME ved Universitetet i Bergen

Lene Kristine Juvet er forsker ved Kunnskapssenteret og har erfaring med å lageLene Juvet systematiske oversikter og har erfaring i retningslinje arbeid, særlig de nasjonale kreftretningslinjene. I tillegg til stillingen på Kunnskapssenteret arbeider hun som førsteamanuensis ved høgskolen i Buskerud ved fakultet for helsefag. Ønsker å bidra med at forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis blir brukt i enda større grad ute i helsetjenesten. Som bakgrunn har hun en PhD i molekylær biologi fra 1999 ved Universitetet i Oslo.

 

Liv Merete Reinar er utdannet sykepleier og jordmor med en Master i Science in Liv Merete ReinarPrimary Care. Hun er forskningsleder for seksjon for primærhelsetjenesten ved Kunnskapssenteret.

 

 

 

Berit Gallefoss Denstad er brukerrepresentant i Nasjonalt Kunnskapssenter Berit Gallefoss Denstad 2for helsetjenesten, og deltar i nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. Hun har lang erfaring som brukerrepresentant i ulike råd og utvalg, både i spesialisthelsetjenesten og kommunalt. (I tillegg er hun aktiv i Hørselshemmedes Landsforbund). Av fagbakgrunn er hun spesialpedagog, har lang erfaring med rehabilitering samt læring-og mestring i helsetjenesten. Hun har sterkt fokus på at pasienter, pårørende og brukere trenger økt infomasjon, kunnskap og kompetanse innen våre helsetjenester og i forskning, de må involveres sterkere som aktive partnere i utviklingen generelt og i sine pasientforløp. Den som har “skoen på”, vet “hva som virker” i det daglige liv – denne kunnskap må inn i forskning og kunnskapsbasert praksis!

 

 

 

Utviklingen den originale nettsiden ble ledet av Iain Chalmers, Paul Glasziou, Amanda Burls og Douglas Badenoch.

Iain ChalmersIain Chalmers praktiserte medisin i Storbritannia og Palestina før han ble forsker innen helse og helsevesen og leder for the National Perinatal Epidemiology Unit. I 1992 ble han grunnlegger og leder av the UK Cochrane Centre, som avholdt møtet hvor den internasjonale Cochrane Collaboration ble innviet. Siden 2003 har han koordinert the James Lind Initiative, som promoterer bedre forskning for å påvirke bedre helseomsorg, spesielt gjennom større involvering i forskningen av allmennheten. Han koordinerer utviklingen av Testing Treatments interactive og redigerer The James Lind Library.

Paul Glasziou

Paul Glasziou er både medisinsk forsker og allmennpraktiserende lege på deltid. Som en konsekvens av at han har sett gapet mellom disse områdene, har han fokusert på å kartlegge og fjerne hindringer for å benytte god og etisk forsvarlig forskning i sin daglige kliniske praksis. Han er forfatteren av flere bøker som fremmer bruken av dokumentasjon for å påvirke valg og avgjørelser i helsevesenet, og han redigerte BMJs journal Evidence-Based Medicine i mange år. Mellom 2003 og 2010 var han direktør av the Centre for Evidence-Based Medicine i Oxford. Siden juli 2010 har han vært på et medisinsk forskningsstipend ved Bond University, Queensland, Australia.

Amanda Burls

Amanda Burls er lege innen folkehelse. Hun er leder for Postgraduate Programmes in Evidence Based Health Care, og the International Programme in Evidence-Base Health Care (som inkluderer et master- og doktorgradsprogram), ved  University of Oxford. Hun administrerer også ThinkWell, et uvanlig internettbasert forskningsprogram, som sikter på å hjelpe allmennheten å (a) forstå helseinformasjon så de kan gjøre et informert valg om helse og (b) sette opp og delta i forskningsstudier. I 2011 hjalp hun til å organisere en konferanse om å forsterke allmennhetens forståelse av helseforskning, som resulterte i dannelsen av det internasjonale Network for Enhancing Understanding of Health Research.

Douglas Badenoch

Douglas Badenoch er en IKT-spesialist som er interessert i å gjøre kunnskap mer tilgjengelig til de som trenger det.  I 2002 var han med på å stifte Minervation Ltd for å tilby  design, utvikling og konsulenttjenester innen kunnskapsbasert helse.  Nåværende og tidligere klienter inkluderer Cancer Research UK, UKCRC , NHS Evidence og NHS Scotland.  Før dette var han Programme Manager ved NHS R&D Centre for Evidence-based Medicine på Oxford University, og før dette igjen var han foreleser ved University of Strathclydes Department of Information Science.  Store deler av tiden kan han finnes arbeidende i et konvertert roterom på et loft ved bunnen av Pentland hills i Edinburgh.

Hvordan vi behandler innholdet

Innholdet på denne nettsiden har blitt gjennomgått av utviklingsteamet.  Hvis du finner noen feil setter vi pris på om du lar oss få vite det ved å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Daglig forvaltning blir gjort av Douglas Badenoch i Minervation.

Hvis du poster en kommentar eller et forslag er det mest sannsynlig Douglas som modererer det. Diss kommentarene blir inkludert på siden hvis de er relevante, ærbødige og ærlige.

Hvis du ønsker å motta tidvis fremskrittsrapport på utviklingen av Testing Treatments interactive kan du melde deg på her.

Teamet

Redaktører: Iain Chalmers, Paul Glasziou.

Norsk redaktør: Kjetil Olsen

Webproduksjon: Douglas Badenoch; Robin Massart, Ross Chapman.

Interaktiv ressurs-koordinator:  Amanda Burls.

Rådgivere: Simon Denegri, Ben Goldacre, Andy Oxman, Sarah Rosenbaum, Nick Ross, Lisa Schwartz and Steve Woloshin, Gro Jamtvedt, Atle Fretheim, Astrid Austvoll-Dahlgren, Lillebeth Larun.