Velkommen til TTekstra

TTekstra er åpne undervisningsressurser, som spill, podcasts og videoer, som hjelper folk å forstå mer om rettferdige sammenlikninger av behandlinger.

De nyeste ressursen dukker opp øverst i listen under. Du kan også klikke på emnene i emneskyen til høyre for å finne relevante ressurser. En siste mulighet er å bruke søkefunksjonen øverst til høyre, men merk deg at denne funksjonen også søker på resten av nettstedet også.

Hvis du vet om noen slike ressurser som du synes bør være på siden, la oss vite om dem så vi kan ta en titt på dem. Scroll ned for å se gjennom våre siste funn.

The Cochrane Library

The Cochrane Library er en samling av seks databaser med informasjon om effektene av intervensjoner og diagnostiske tester i helsevesenet.

Databasene, hvis innhold er fritt tilgjengelig og i fulltekstformat til brukere i Norge, er:

 

Fortsett å lese »

Jun 042012
PubMed Health logo

PubMed Health spesialiserer seg på oversikter og sammendrag av forskning på klinisk effektivitet, med oppsummeringer som er lette å lese for forbrukere, så vel som komplette tekniske rapporter. Forskning på klinisk effektivitet finner svar på spørsmålet “Hva virker?” i medisin og helsevesenet.
Fortsett å lese »

Jun 042012
NHS CHoices

Bak Overskriftene gir en objektiv og kunnskapsbasert analyse av helsehistorier som dukker opp i nyhetene.
Fortsett å lese »

Jun 042012
James Lind

James Lind Library ble skapt for å hjelpe folk å forstå rettferdige behandlingsforsøk i helsevesenet. Prinsippet med rettferdige tester er forklart i essay tilgjengelig på arabisk (ربي), kinesisk (中文), engelsk, fransk (français), russisk (русский язык), portugisisk (Português) og spansk (español). Dessverre er dette ennå ikke oversatt til norsk. I tillegg er tre bøker skrevet for allmennheten, og tilgjengelig her for gratis nedlastning. En av disse bøkene – Testing Treatments – er tilgjengelig i to utgaver og syv språk på www.testingtreatments.org.
Fortsett å lese »

Jun 042012
A quack

Bad Science contains an archive of the Guardian newspaper column by Dr Ben Goldacre.

The website contains analysis of media and other reports concerning health care.  The focus is on identfying spin, distortions and misrepresentation of science by politicians, journalists, pharmaceutical industry, clinicians, researchers and others.
Fortsett å lese »

healthtalkonline logo

Hjemmesiden til healthtalkonline har et omfattende bibliotek av folks erfaringer med PSA-testen.
Fortsett å lese »

infobeatiful_med

Information is Beautiful er en nettside av David McCandless, en Londonbasert forfatter, skribent og designer.  Nettsiden handler om å bruke design for å forstå informasjon bedre.

Utviklerne har gitt detaljerte kildehenvisninger til kildedataen de har basert sine visualiseringer på.

Det er to ressurser som kan hjelpe å visualisere temaer i relasjon til helse og velkontrollerte tester:
Fortsett å lese »