Identifisere all relevant dokumentasjon for systematiske oversikter

Å identifisere all relevant forskning for systematiske oversikter – uavhengig av de aktuelle rapportenes språk og format – er alltid en utfordrende oppgave, ikke minst fordi noe av denne dokumentasjonen ikke er offentliggjort. Underrapportering skyldes først og fremst at forskere ikke har skrevet eller sendt inn rapporter om egen forskning til publisering fordi de var skuffet over resultatet. Og legemiddelfirmaer holder tilbake studier som ikke er gunstige for deres produkter. Tidsskrifter har også bidratt til slik skjevhet ved å avslå publisering på bakgrunn av at resultatene ikke oppfattes som ”spennende” nok. [3]

Publikasjonsskjevhet er både uvitenskapelig og uetisk, og det er nå en utbredt oppfatning at dette representerer et alvorlig problem. Særlig kan personer som prøver å finne ut hvilken behandling de vil ta risikere å bli feilinformert, for mens studier som viser ”skuffende” eller ”negative” resultater ofte ikke blir publisert har studier med spennende resultater en tendens til å bli ”overrapportert”.

Omfanget av publikasjonsskjevhet er forbløffende: Minst halvparten av alle kliniske forsøk blir aldri rapportert i sin helhet, og underrapporteringen gjelder både store og små kliniske studier. En av kontrollmekanismene som er satt opp for å fikse dette problemet har vært å etablere ordninger der kliniske forsøk kan registreres før igangsetting for så å oppmuntre forskere til å publisere protokoller for sine studier. [3]

Publikasjonsskjevheter kan faktisk få dødelige følger. All ære til en gruppe britiske forskere som i 1993 bestemte seg for å rapportere resultatene av en klinisk studie som ble gjort 13 år tidligere. Dette gjaldt et nytt medikament for å redusere unormal hjerterytme hos pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt. Ni pasienter døde etter å ha tatt medikamentet, mens bare én døde i kontrollgruppen. ”Da vi gjennomførte vår studie i 1980”, skriver de, ”trodde vi at den økte dødeligheten i medikamentgruppen skyldtes tilfeldigheter … Utviklingen av medikamentet lorcainid ble stoppet av kommersielle grunner, og denne studien ble derfor aldri publisert; den er i dag et godt eksempel på ’publikasjonsskjevhet’. Resultatene som er beskrevet her … kunne gitt et tidlig varselsignal om at problemer var i vente.” [4]

”Problemer i vente” som de refererte til, var at liknende medikamenter forårsaket titusenvis av for tidlige dødsfall hvert eneste år bare i USA, mens de var på høyden av sin utbredelse. [5]