7: Hvordan kan man vurdere om dokumentasjonen (på nettet eller andre steder) er pålitelig? Hva bør man se etter?

Dessverre finnes det ikke noen bestemte eller helt pålitelige sett av kjennetegn som viser om informasjonen er til å stole på. Hvis du ikke selv skal gjennomgå selve forskningsdokumentene, må du stole på andres vurderinger. Det er derfor viktig å se på hva slags kompetanse denne personen (eller organisasjonen) synes å ha, og merke seg om det finnes underliggende interesser eller skjulte motiver. Spør deg så om du stoler på at de har funnet og vurdert den beste forskningen: er den forklart og referert?

La oss for eksempel si at noen ønsker å få vite om betakaroten (knyttet til vitamin A) øker eller minsker risikoen for kreft. Et google-søk på ”beta-caroten cancer” gir mer enn 800 000 resultater på engelsk. Når man ser på de første ti, er det fire primære forskningsstudier og seks som er anmeldelser eller vurderinger. Av de seks er det tre som inneholder reklame for vitaminer eller alternative medisiner på samme side; dette er et varsko.

På en av disse mindre pålitelige nettsidene står det:

Spørsmål: Kan betakaroten forhindre kreft? Svar: Studier viser at betakaroten kan bidra til å redusere risikoen for kreft. Betakaroten finnes i gule, røde og mørkegrønne grønnsaker. Det finnes også i frukt. Det er vanlig å tro at hvis man tar et betakarotentilskudd, vil det ha samme effekt som å spise frukt og grønnsaker som inneholder stoffet. Men dette er ikke tilfelle. Studier har avdekket økt risiko for lungekreft blant de som deltok

I tillegg til reklamen blir det nevnt ”studier” uten ytterligere beskrivelser eller referanser til publiserte studier, ­ noe som er mistenkelig. Det er umulig å vite om forfatteren har søkt etter og vurdert disse “studiene”, eller bare kommet over dem og har likt konklusjonene. Dette kan settes opp mot Wikipedia-artikkelen (også blant de ti første):

En gjennomgang av alle randomiserte kontrollerte studier innen vitenskapelig litteratur gjennomført av Cochrane Collaboration og publisert i JAMA i 2007, viser at β-karoten ga en økning i dødelighet på mellom 1 og 8 % (relativ risiko 1,05 %, konfidensintervall 1,01­1,08).[15] Denne metaanalysen inkluderte imidlertid to større studier av røykere, så det er ikke klart om resultatet gjelder for befolkningen generelt.[16]

Denne artikkelen viser til typen dokumentasjon (randomiserte studier) og gir referanser (tallene i hakeparenteser). Det er betryggende at den ikke har annonser, og at det er oppført spesifikke opplysninger om dokumentasjonen.