5: Vil ikke gentesting og “skreddersydd medisin” bety at leger kan tilpasse nødvendig behandling i hvert enkelt tilfelle og dermed gjøre alt dette overflødig?

Selv om det er en besnærende tanke med tilpasset behandling for enkeltpasienter, og dette kanskje vil være mulig for bestemte lidelser, er det usannsynlig at det blir vanlig fremgangsmåte innen medisinsk behandling.

Som vi forklarte da vi diskuterte gentesting, oppstår de fleste sykdommer ikke bare fra komplekse vekselvirkninger mellom flere gener, men også fra enda mer komplekse samspill mellom gener og miljøfaktorer.

Genetiske analyser har vært viktig for å kunne ta informerte avgjørelser for familier og enkeltpersoner med arvelige sykdommer, for eksempel Huntingtons sykdom, talassemi (arvelige blodsykdommer) og enkelte andre (for det meste sjeldne) lidelser. Den genetiske informasjonen har vært til stor nytte når man skulle gi råd til familier med slike tilstander. Når det gjelder de mer vanlige sykdommene vi alle blir utsatt for, har imidlertid en genetisk analyse lite å tilføye til det som allerede finnes gjennom familiehistorikk og kliniske undersøkelser. Denne situasjonen vil antakelig endre seg, men vår nåværende kunnskap er såpass begrenset at vi bør være forsiktige med å overtolke risikoen for vanlige sykdommer ut fra en gentest.

Vi vil gjerne understreke at ingen av denne bokens forfattere har fått laget sin genetiske profil, og vi har heller ingen planer om det. Så det burde ikke komme som noen overraskelse at vi på generelt grunnlag vil fraråde mot gentesting, med mindre man har (i) en familiehistorikk som kan tyde på en bestemt og kjent genetisk sykdom, eller har (ii) en av de få kjente lidelsene pr. i dag der et eller flere gen(er) kan forutsi klart hvem som vil reagere på en bestemt behandling.