Markedsbasert medisin

”Interne rapporter fra legemiddelindustrien antyder at dokumentasjon om deres produkter som er offentlig tilgjengelig, ikke alltid gir en nøyaktig gjengivelse av underliggende data. Bransjen og dens kommunikasjonsbyråer fastslår at publisering i medisinske tidsskrifter først og fremst skal tjene egne markedsinteresser. Nedtoning og fordreining av negative data samt ”skyggeskriving” [se kapittel 10, s. 123-124] brukes som verktøy for å sørge for at publisering i medisinske tidsskrifter i størst mulig grad understøtter salg av produkter, og sykeliggjøring av vanlige tilstander og markedsinndeling av leger brukes for å maksimere overskuddet. Vi mener at selv om evidensbasert medisin er et nobelt ideal, er det den markedsbaserte medisinen som råder grunnen i dag.”

Spielmans GI, Parry PI. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: Evidence from Internal Industry Documents. Journal of Bioethical Inquiry 2010;7(1):13-29.