World Health Organization

Denne siden inneholder lenker til flere databaser som lister opp pågående forskning innen helsevesenet. Disse databasene er vedlikeholdt av respektive nationale og internasjonale organer. Du bør merke deg at enkelte studier dukker opp i mer enn en database.