Godt gjennomført forskning angår alle

Hovedpunkter

  • Samarbeid mellom pasienter og forskere kan bidra til å kartlegge og redusere kunnskapshull i medisinsk behandling
  • Innspill fra pasienter kan gjøre forskningen bedre
  • Pasienter kan noen ganger uforvarende sette rettferdige tester i fare
  • Samarbeid mellom pasientorganisasjoner og legemiddelindustrien kan resultere i fordreid informasjon om behandlingseffekter
  • For å være nyttige samarbeidspartnere trenger pasienter mer kunnskap om forskning generelt og enklere tilgang til upartisk informasjon
  • Det finnes ikke bare én måte å samarbeide på i forskningsprosessen
  • Pasientdeltakelsen må være tilpasset det spesifikke forskningsformålet
  • Metoder for å engasjere pasienter i forskning utvikles stadig

Introduksjon

I de foregående seksjonene har vi vist hvor mye tid, penger og krefter som skusles bort på dårlig utført eller unødvendig medisinsk forskning. Slik forskning besvarer ikke de spørsmålene som pasientene synes er viktige. Så nå håper vi du er overbevist om at bedre utprøving av medisinsk behandling i fremtiden bør realiseres gjennom et konstruktivt partnerskap mellom pasienter, leger, allmennhet og forskere.