Om å bli dratt med i dragsuget

I 2006 opplevde en pasient i Storbritannia, som tilfeldigvis var lege, at hun ble dratt med i Herceptin-dragsuget. Hun var blitt diagnostisert med HER2-positiv brystkreft året før.

‘Før jeg fikk diagnosen, hadde jeg liten kunnskap om moderne brystkreftbehandling. I likhet med mange pasienter søkte jeg informasjon på internett. Nettstedet ‘Breast Cancer Care’ kjørte en kampanje for at Herceptin skulle bli tilgjengelig for alle HER2-positive kvinner, og jeg undertegnet. Ut fra de dataene som ble presentert på nettstedet og i mediene, kunne jeg jo ikke forstå hvorfor kvinner skulle bli nektet en slik effektiv medisin når de ville få den uansett hvis de fikk tilbakefall … Jeg begynte å føle at hvis jeg ikke fikk dette medikamentet, ville jeg ha liten sjanse til å overleve kreften! Jeg ble også kontaktet av avisen The Sun som stod bak en Herceptin-kampanje og ville ha min historie som lege og “kreftoffer “.

Etter at jeg var ferdig med kjemoterapien, diskuterte jeg Herceptin-behandling med kreftlegen min. Han var bekymret for de langsiktige kardiologiske (hjerte-) effektene som hadde kommet frem i studiene, men som var viet lite oppmerksomhet på nettsiden og i mediene, særlig når man tenker på at medikamentet ble gitt til kvinner som ellers var friske. En mer grundig analyse av “50 % positiv effekt” slik jeg hadde oppfattet det i mitt hode og gjentatt for meg selv, var i virkeligheten 4–5 % positiv effekt for meg, noe som tilsvarte risikoen for å få hjerteproblemer! Jeg valgte derfor å takke nei til medikamentet og vil være tilfreds med det valget selv om svulsten skulle komme tilbake igjen.

Denne historien illustrerer hvordan (til og med) en person med legeutdanning som vanligvis er rasjonell, blir sårbar når hun får en diagnose som kan være livstruende … mye av informasjonen knyttet til bruken av Herceptin i et tidlig brystkreftstadium ble kunstig hauset opp av medier og bransjen, med god hjelp fra enkelttilfeller som mitt.’

Cooper J. Sucked into the Herceptin maelstrom. BMJ 2007;334:18