Eksempler

Dette er historier om spesifike kliniske saker, sykdommer er sykdomsområder som illustrerer behovet for kontrollerte behandlingsstudier.

Hvis du ønsker å foreslå ytterlige ressurser er det bare å bruke kommentarfeltet under for å fortelle oss om dem.