Pasientenes valg: David og Goliat

”Hvem kan sørge for at forskning faktisk imøtekommer behovene til pasientene i all deres elendighet og mangfold? Hvorfor blir ikke de mest relevante spørsmålene stilt? Hvem er det som stiller spørsmålene? Hvem burde det vært? Hvem skal legge premissene og bestemme prioriteringen? Det er pasienter som er best egnet til å identifisere de helsetemaene som er viktige for dem; som har betydning for deres livskvalitet og velbefinnende. Pasientene er som David: De må kaste sin slynge mot Goliatene i legemiddelfirmaene som trenger dokumentasjon for å markedsføre sine varer og tjene penger, og ivrige forskere som er drevet av nysgjerrighet, av behovet for å skaffe forskningsmidler, av ønsket om faglig anerkjennelse og av karrierehensyn. Profitt, vitenskapelig nysgjerrighet, forskningsmidler og publikasjoner er kun akseptabelt dersom det er pasientenes ve og vel som er kjernen i all motivasjon. Enkeltpasienter og uavhengige organisasjoner som er forkjempere for god kvalitet i forskningen, bør gjøre klar slyngen, velge steinen med omhu, ta sikte og treffe sitt mål.”

Refractor. Patients’ choice: David and Goliath. Lancet 2001;358:768.