Leger og legemiddelfirmaer

“Ingen vet hvor mye penger som overføres fra legemiddelfirmaer til leger, men jeg anslår ut fra årsrapportene til de ni største selskapene i USA at det dreier seg om flere titalls milliarder dollar hvert år. Gjennom slike midler har den farmasøytiske industrien fått enorm kontroll med hvordan leger evaluerer og bruker deres produkter. Legemiddelfirmaenes omfattende tilknytning til leger, særlig de med professorater ved prestisjefylte utdanningssteder, påvirker forskningsresultatene, måten medisinfaget utøves på og til og med definisjonen på hva en sykdom er.”

Angell M. Drug companies & doctors: a story of corruption. New York Review of Books, January 15, 2009.