Oppfølging av alle når behandlinger skal sammenliknes

Etter å ha tatt bryet med å sette sammen grupper for å sikre at likt blir sammenliknet med likt, er det viktig å unngå at det kommer inn elementer av forutinntatthet som kan gjøre at man overser bedringen hos enkelte pasienter. Så langt det er mulig skal alle pasienter i alle behandlingsgruppene bli fulgt opp og inngå i hovedanalysen i den gruppen de ble fordelt til, uansett hvilken behandling de faktisk fikk (hvis noen). Dette kalles ” i den hensikt å behandle ”-analyse (intention to treat analysis). Dersom dette ikke blir gjort, vil ikke lenger likt bli sammenliknet med likt.

Why all patients randomized should be included in the final outcome (‘intention to treat’).

Why all patients randomized should be included in the final outcome (‘intention to treat’) (click to enlarge).

Ved første øyekast kan det virke ulogisk å sammenlikne grupper der noen pasienter ikke har fått de behandlingene de var satt opp på, men hvis man overser denne regelen, kan det gi et feilaktig resultat.

For eksempel vil pasienter som har delvis forsnevrede blodårer til hjernen, og som opplever anfall av svimmelhet, være mer enn gjennomsnittlig utsatt for å få hjerneslag. Forskere gjennomførte en undersøkelse for å finne ut om operasjon for å fjerne forsnevringene i blodårene hos disse pasientene ville redusere slag i etterkant.

På korrekt vis sammenliknet de alle pasienter som var plukket ut til operasjon (uansett om de overlevde operasjonen eller ikke) med alle som ikke var i operasjonsgruppen. Hadde de registrert hyppigheten av slag bare blant pasienter som umiddelbart overlevde påkjenningen med operasjon, ville de ha gått glipp av det viktige faktum at selve operasjonen kan føre til slag og dødsfall. Og når alle andre faktorer er like, vil de pasientene som overlever, oppleve færre slag. Et slikt resultat ville blitt fordreid da operasjonsrisikoen er nødt til å være en av de faktorene som vurderes.

Utfallet av operasjoner og medisinsk behandling som vises i figuren, er faktisk lik. Men hvis to personer som er satt opp på operasjon, dør før de blir operert, og deretter ikke blir tatt med i vurderingen, vil sammenlikningen mellom de to gruppene bli fordreid. Den vil antyde at operasjon er et bedre alternativ når det faktisk ikke er det.