Behandlinger med moderate, men viktige effekter

Denne seksjonen tar for seg de vanlige situasjonene hvor behandlinger bare skiller seg moderat fra hverandre, men hvor disse forskjellene allikevel kan være viktige. I disse situasjonene må vi vurdere hvordan vi kan få gyldige estimater av disse forskjellene.

I denne underseksjonen:

En variasjon av studiedesign har blitt brukt, inkludert: