Lekfolk bidrar til nytenkning om AIDS

“Kampen om troverdighet på AIDS-feltet har vært ført fra mange hold og har omfattet et usedvanlig bredt spekter av deltakere. At lekfolk har begynt å blande seg inn i målsettinger og krav for forskningsvirksomhet, har vært med på å forme de kunnskapene vi mener vi har om AIDS – akkurat som de har problematisert vår oppfatning om hva som er en ”lekperson” og hva som er en ”ekspert”. Det avgjørende har hele tiden vært om spesifikke faglige påstander eller bestemte talspersoner har vært troverdige. På et dypere nivå er det de faktiske mekanismene som inngår i troverdighetsvurderingen som har stått på spill: Hvordan slår man fast at vitenskapelige påstander er riktige, og hvem er det som bestemmer det? [Som denne studien viser,] diskusjoner innenfor forskningen er på samme tid diskusjoner om forskningen og hvordan den burde gjennomføres – og hvem som burde settes til å utføre den.”

Epstein S. Impure science: AIDS, activism and the politics of knowledge. London: University of California Press, 1996.