Vi gjør ting fordi …

“Vi [leger] gjør ting fordi andre leger gjør det, og vi vil ikke være annerledes, så vi gjør det samme; eller vi gjør det fordi vi er opplært til det [av lærere, kolleger og assistentleger] eller fordi vi ble tvunget til det [av lærere, administratorer, kontrollkomiteer, veiledere] og tror vi må gjøre det; eller fordi pasienten ønsker det, og vi mener vi burde gjøre det; eller av andre motivasjonsfaktorer [unødvendig utprøvinger (særlig av regelrytterne i hvit frakk) og visitter], vi synes vi burde gjøre det; eller på grunn av frykt [for lover og regler, tilsyn] føler vi at vi burde gjøre det [såkalte ’dekkoperasjoner’]; eller fordi vi trenger litt tid [til å la naturen gå sin gang], så vi gjør det; og til slutt – noe som er mer vanlig – gjør vi det fordi vi gjøre det [rettferdiggjøring], og vi klarer ikke å bruke fornuften, så vi gjør det.”

Parmar MS. We do things because (rapid response). BMJ. Posted 1 March 2004 at www.bmj.com.