Forskning er kumulativ, men forskere akkumulerer ikke dokumentasjon på en vitenskapelig måte

”Forskere har snakket om noe som heter ’kumulativ meta-analyse’ i 25 år: Det du egentlig gjør da er å holde en meta-analyse for en bestemt behandling gående. Hver gang en ny studie er fullført, plotter du inn tallene for å få et oppdatert samlet resultat slik at du får en idé om hvilken retning resultatene peker i. Det som er mest nyttig er muligheten til å oppdage statistisk signifikante resultater så snart de avtegner seg, uten å risikere liv på ytterligere unødvendig forskning.”

Goldacre B. Bad Science: How pools of blood trials could save lives. The Guardian, 10 May 2008, s. 16.