Hva kan skje hvis ikke all relevant og pålitelig dokumentasjon blir vurdert?

I denne seksjonen

Rettferdig utprøving av behandlingsmetoder innebærer at man systematisk gjennomgår all relevant og pålitelig dokumentasjon for å finne ut hva som allerede er kjent, det være seg fra dyreforsøk eller annen laboratorieforskning, fra friske forsøkspersoner som nye behandlinger noen ganger blir utprøvd på, eller fra tidligere forskning som involverer pasienter. Hvis man unnlater å gjøre dette eller ikke gjør jobben grundig nok, kan konsekvensene bli alvorlige. Både pasienter generelt og personer som deltar i studier kan lide og enkelte ganger dø forgjeves, og man kaster bort verdifulle ressurser innen helsevesen og forskning.