Ikke vær for sikker

“Gjennom å søke kan vi lære, og få mer kunnskap om tingene. Men selve sannheten har intet menneske kjent, for alt er bare et edderkoppspinn av gjetninger.”

Xenophanes, 500-tallet f.Kr.

“Jeg er bestandig sikker på alt som handler om meninger.”

Baltus i ”Knøttene”, 2000-tallet e.Kr.

“De mange feilene vi gjør, viser at det å gi årsaksforklaringer … fremdeles er en kunst. Selv om vi har analyseverktøy, statistiske metoder og retningslinjer og dessuten logiske kriterier til å hjelpe oss, er de konklusjonene vi trekker, basert på skjønn.”

Susser M. Causal thinking in the health sciences.
Oxford: Oxford University Press, 1983.