I en ideell verden

”I en ideell verden vil vi, så langt det lar seg gjøre, samle inn anonymiserte data og sammenlikne disse med medisineringshistorikken. Vi vil bare gjøre unntak for dem som er mer bekymret for privatlivets fred enn for andres liv … Når en pasient får behandling i en ideell verden, og det råder oppriktig usikkerhet om hvilken behandling som er best, vil de enkelt og greit bli randomisert til å få en bestemt behandling, og så vil vi måle hva som skjer. I en ideell verden vil disse holdningene være så innarbeidet i helsetjenesten at ingen pasienter vil bry seg med det.”

Goldacre B. Pharmaco-epidemiology would be fascinating enough even if society didn’t manage it really really badly. The Guardian, 17 July 2010.