Moderate behandlingseffekter: vanlige og ikke så åpenbare

De fleste medisinske behandlinger gir ingen dramatiske effekter, og det er nødvendig med rettferdige studier for en god vurdering av dem. Noen ganger kan en behandling ha dramatisk effekt i enkelte sammenhenger, men ikke i andre.

Selv om vitamin B12 utvilsomt er effektivt mot pernisiøs anemi, der det fortsatt uvisst om pasienter trenger behandling hvert kvartal eller oftere. Det spørsmålet kan bare bli besvart gjennom nøye kontrollerte tester som sammenlikner valgmulighetene. Og selv om nye kunstige hofter som ser ut til å være den beste behandlingen ved hoftebrudd, gir en dramatisk bedring med hensyn til smerter, er fordelene med de ulike typene av kunstige hofteledd atskillig mer uklar,– noen slites ut raskere enn andre, for eksempel.

Med laserbehandling av portvinsmerker er det også mye å lære fremdeles. Selv om denne behandlingen representerer “gullstandarden”, fortsetter forskere å finne ut av hvorfor enkelte lesjoner blir mørkere igjen etter flere år. De ser på effektene av forskjellige typer lasere, med mulig kobling til nedkjøling av huden. [9], [10]

Aspirin reduserer dødsrisikoen betraktelig for pasienter som får hjerteinfarkt, dersom de får det med en gang diagnosen stilles. Men dette gjelder for pasienter som har en underliggende hjerte-/karsykdom. Å ta aspirin for å forhindre hjerteinfarkt og hjerneslag hos friske kan ellers gjøre mer skade enn gagn. Fordelene – redusert risiko for hjerteinfarkt, slag og dødsfall grunnet hjerte-/karproblemer – må settes opp mot risikoen for blødninger, spesielt etter den type slag som er forårsaket av blødninger i hjernen, og risikoen for blødninger i magen. Hos pasienter som allerede har fått påvist hjerte-/karsykdom, vil fordelene i høy grad veie opp for risikoen. Men hos personer som ellers er friske,  veier ikke fordelene ved aspirin klart opp for risikoen for blødninger. [11]