Hvordan håndtere usikkerhet i forbindelse med medisinsk behandling

Hovedpunkter

  • Det er sjelden at en behandling har dramatisk effekt
  • Det er svært vanlig å være i tvil om effekten av behandlinger
  • Det er vanlig med små forskjeller i effektene av ulike behandlinger, og det er viktig med en pålitelig påvisning av disse
  • Når ingen vet svaret på et viktig usikkerhetsmoment vedrørende effekten av en behandling, må det tas grep for å redusere tvilen
  • Mye mer kunne vært gjort for å hjelpe pasienter til å bidra med å redusere usikkerheten knyttet til behandlingseffekter

Introduksjon

I dette kapitlet ser vi på usikkerhet ved påståtte behandlingseffekter; slik usikkerhet er nesten uunngåelig, om behandlingene er nye eller gamle. Det er trolig få som for eksempel vil sette spørsmålstegn ved bruk av oksygen for personer som har hatt hjerteinfarkt, men likevel er det ikke dokumentert at det hjelper, og det finnes noe dokumentasjon på at det kan være skadelig. Denne usikkerheten er ikke blitt tatt opp i sin fulle bredde [1] og det er mange andre omstridte effekter av behandlinger.