Badenoch

Denne gruppen har opprettet en nettside og diskusjonsforum innen feltene Kronisk Cerebro-spinal venøs insuffisiens (CCSVI) og multipple sklerose (MS).

Nettsiden er administrert av canadiske helseforskere og er finansiert av the Canadian Institutes of Health Research (CIHR). Den inneholder en 11-minutter lang visuell forelesning som forklarer mange av hovedpunktene i Testing Treatments.  Konseptene er forklart på en tilgjengelig og uimotståelig måte.
Fortsett å lese »

Logo

People in Research connects researchers who want to involve members of the public with members of the public who want to get involved.

There is:

  • a library of videos explaining what it’s like to get involved in research
  • a database of current opportunities to get involved
  • researchers can register to add their own projects to the database
  • you can sign up to get email alerts of new opportunities that match your interests.

Fortsett å lese »

Logo

The Center for Shared Decision Making er en amerikansk organisasjon som er dedikert til å oppmuntre leger og pasienter til å ta beslutninger sammen.

Noen beslutninger om helse er enkle, andre er ikke. Ofte er det mer enn ett valg, og hvert alternativ vil ha sine egne risker og fordeler. Det “rette” valget beror på hva som er viktig for deg. Vi kan hjelpe.

Fortsett å lese »

Logo

The Informed Medical Decisions Foundation (tidligere kjent som Foundation for Informed Medical Decision Making) har jobbet i over to tiår for å fremme kunnskapsbasert delt beslutningstagning gjennom forskning, policy, kliniske modeller og hjelpemidler for pasientvalg.

Nettsiden inneholder et stort utvalg verktøy og hjelpemidler for å ta beslutninger for å støtte opp under delt beslutningstagning over et bredt spekter av kliniske områder. Både pasienter og helsearbeidere vil finne denne nettsiden nyttig. Fortsett å lese »

The Cochrane Library

Dette nettkurset har blitt laget for å hjelpe personer å forstå grunnprinsippene i kunnskapsbasert helestjeneste (både begrep og kompetanse). Kurset er gratis, men du må registrere deg. Fortsett å lese »

CCNET logo

The Cochrane Consumer Network (CCNET) exists to support health care users, their parents and carers learn about evidence-based healthcare. It encourages consumers throughout the world to give their perspectives and help set priorities for health care.

The Network promotes the use of evidence-based healthcare to guide well-informed decisions about health care. CCNet offers Fortsett å lese »

UKCRN Logo

The UKCRN hjelper med å forsyne infrastrukturen som muliggjør gjennomføringen av høykvalitets klinisk forskning i NHS, slik at pasienter kan nyte godt av ny og bedre behandling, og vi kan lære hvordan vi kan forbedre NHS helseomsorg i fremtiden.

På denne siden kan du lære mer om the Clinical Research Network, inkludert:

 
Fortsett å lese »

World Health Organization

Denne siden inneholder lenker til flere databaser som lister opp pågående forskning innen helsevesenet. Disse databasene er vedlikeholdt av respektive nationale og internasjonale organer. Du bør merke deg at enkelte studier dukker opp i mer enn en database.

 

 

Fortsett å lese »

Jun 042012
NCI Logo

The US National Cancer Institute provides information about clinical trials that is useful to everyone, not just people who are interested in cancer.

DUETs

DUETs publiserer behandlingsusikkerheter fra pasienter, omsorgsytere, klinikere og fra forskningsanbefalinger på et bredt spekter av helseproblemer.

Hvor kommer usikkerhetene som blir publisert i UK DUETs fra?

Fortsett å lese »