healthtalkonline logo

Hjemmesiden til healthtalkonline har et omfattende bibliotek av folks erfaringer med PSA-testen.

Denne inkluderer Iain Chalmers som snakker om sine grunner til å ikke ønske å ta en PSA-test.